top of page
< Back

דרופ אימפקט

דרופ אימפקט היא פלטפורמה חברתית שהוקמה לאור המצוקה הרגשית הרבה בה מצוי ציבור רחב והצורך שעלה בעקבות השבת השחורה, מטרתה
לשמש כלי במלחמה ההסברה של ישראל על הנרטיב.
הפלטפורמה גם מאפשרת לעלות את הסרטונים לעמוד הבית של האתר ולשתף אותו כדי ליצור נרטיב מהשבעה באוקטובר עד היום.

bottom of page