top of page
< Back

הסברה בין לאומיות

כתושב קנדה, אני חווה את ההפגנות הפרו פלסטיניות מקרוב וער לחוסר הידע ולעיצים הרוע הוונדליסטי שיש לאותם "לוחמי חופש", מצד שני, אני גם מבין את התרבות והשפה שיש לגשת אליהם איתה. הסרטונים שלי באים להילחם בבורות הגדולה שעליה מושתתות אותן הפגנות והיא הדלק לאותם מפגינים.

bottom of page